« terug naar vorige pagina

Tip of klacht melden

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer u toch ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij proberen het dan samen met u op te lossen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE)

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris die samen met u naar een oplossing zoekt. De klachtenfunctionaris probeert te bemiddelen, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Geschilleninstantie Huisartsenzorg

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Heeft u een tip?

Met uw tip kunnen wij de dienstverlening in onze huisartsenpraktijk verbeteren. Geef uw tip door aan uw huisarts of aan de assistente. Of stuur een mail aan huisartsverweij@hcdo.nl.