« terug naar vorige pagina

Nieuws

Covidvaccinatie dit najaar 

1. 60+ ontvangt per brief een uitnodiging via RIVM – vanaf 19 september zelf afspraak
maken.
Naast zorgmedewerkers mogen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1963 en daarvoor)
uitgenodigd voor de covidvaccinatie. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief vanuit het RIVM. Zij
kunnen vanaf 19 september een afspraak maken.

2. 18 jaar tm 59 jaar met jaarlijkse griepprik indicatie – vanaf half oktober zelf afspraak maken
Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zwangeren
en dus zorgmedewerkers kunnen zich ook laten vaccineren. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een
afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800-7070.

3.  De huisarts heeft geen rol in najaarscampagne Covid-19 vaccinaties

4. Niet-mobiele / thuiswonende oudere
Niet-mobiele thuiswonende mensen (of hun naasten) zichzelf aanmelden bij de GGD voor vaccinatie
aan huis. Tussenkomst van de huisarts is daarvoor niet nodig .

5. Wil je meer weten over de covidvaccinaties?
Meer informatie over de coronaprik vind je op www.mijnvraagovercorona.nl
of bellen naar 1400 (gratis)