« terug naar vorige pagina

Medische gegevens delen

Waarom wisselen we medische gegevens uit?

Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen huisartsen, apotheken en op termijn ook ziekenhuizen graag medische gegevens met elkaar delen. Hierdoor krijgen we een completer beeld van uw medische situatie.

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?

Als u bij uw eigen huisarts of apotheek komt, kan deze met de informatie uit uw dossier zorgen dat u goed en veilig wordt geholpen. Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek, bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener dat dossier inzien.
Het kan voorkomen dat u onverhoopt gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of buiten kantooruren van de Spoedpost Huisartsenzorg of Dienstapotheek in het Deventer Ziekenhuis. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat. Daarover leest u meer op deze pagina.

Alleen na uw toestemming

De Zorginfrastructuur, een beveiligd netwerk voor zorgverleners, zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. De verantwoordelijkheid voor dit netwerk is in handen van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Wij stellen uw medische gegevens alleen via de Zorginfrastructuur beschikbaar als u ons toestemming geeft.

Uw toestemming geven

Vindt u het belangrijk dat andere zorgverleners u zo goed mogelijk helpen? De eenvoudigste manier om uw toestemming te registreren is via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Wilt of kunt u dit niet, vul dan het toestemmingsformulier in, deze ligt voor u klaar in onze praktijk.

Vragen?

Wilt u eerst meer informatie, bijvoorbeeld over hoe uw privacy wordt gegarandeerd? Raadpleeg de website www.vzvz.nl/informatiepunt.